Portretten

Als portrettist schilderde zij honderden portretten, o.a. van kinderen en bekende mensen uit het bedrijfsleven. De portretten in de van haar zo bekende aquareltechniek blijven zeer geliefd.

Het was eind tachtiger jaren dat ze haar oude liefde, het schilderen van portretten, weer ter hand nam. Als kind was reeds duidelijk dat ze daar talent voor bezat.

Prins Bernhard portretten
Het toeval deed zich voor dat eind jaren tachtig Z.K.H. Prins Bernhard een monument kwam onthullen in Roermond, haar toenmalige woonplaats waar ze na het stoppen van haar modecarrière naartoe was verhuisd. Omdat ze een tentoonstelling aan het voorbereiden was en de prins als golfer in een blad zag staan, schilderde ze geïnspireerd een portret van de prins als golfer. Dit was het begin van een reeks portretten die zij in de jaren die zouden volgen zou schilderen in de haar zo bekende aquareltechniek. Een serie portretten van de prins in verschillende hoedanigheden volgden en werden tentoongesteld tijdens een expositie te Amsterdam. Een ontmoeting met de prins bleef niet uit.

Een hoogtepunt kwam in 1997 met de vraag van de Johanniter Orde om een portret van de prins als landcommandeur te willen schilderen waar de prins voor poseerde op Paleis Soestdijk.

De kroon op haar werk was haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar gehele oeuvre in 2004.

Nieuw boek
In 2023 komt een nieuw boek uit over de periode uit Gerda van Gijzel haar leven waarin vooral de portretten centraal stonden. Hier vormen de portretten van Z.K.H. Prins Bernhard een belangrijke rol, evenals de belevenissen uit die tijd, zoals de bezoeken aan Paleis Soestdijk met als hoogtepunt de opdracht van de Johanniter Orde om een staatsieportret van Z.K.H. Prins Bernhard te maken, maar ook de diverse portretten van golfers en mensen uit het bedrijfsleven komen terug in dit boek.